Cтатус, информация и снимки от дата: 2016-09-17
Cтатус, информация и снимки от дата: 2015-09-12
 Тази ВЕЦ е построена в границите на две ЗЗ Натура 2000:
 ЗЗ „Кресна - Илинденци” BG0000366 - по директивата за опазване на хабитати
 ЗЗ „Пирин буфер” BG0002126 - по директивата за опазване на птиците

 Име ВЕЦ: МВЕЦ Арнаутовци 
 Титуляр: Ара ООД 
 Воден обект: р.Ощавска 
 Поречие: Струма 
 Населено място: с.Сенокос 
 Вец - община: Симитли 
 Вец - населено място (в близост): с. Сенокос 
 Мощност (KW) по БД: 500 
 Кота водохващане (м): 1045 
 Координати водохващане (decimal): 41.815910,23.265600 
 Мин. водно количество след водохващането (л/сек):  
 Наличие на рибен проход: f 
 Тип на рибен проход:  

 Прикачени файлове:
file namesize (bytes)last modifiedMIME type
total 0 files


Page last modified on 17.10.2017 12:05