Условия за ползване

 Всеки, който има желание да подпомогне така описаната дейност ( За сайта ) и нашите идеални цели за опазването на българските реки:
Гарантира, че се е запознал и съгласил с настоящите условия.
Отговорност
 Всеки, който има желание да помогне, гарантира, че няма претенции от каквото и да било естество към Организациитe - участници в инициативата, и не може да ги държи отговорни за свои действия, вреди или пропуснати ползи, включително и във връзка с посещения на описаните в настоящия сайт обекти, при грешни координати или други данни, които сте намерили на същия. 

 Участието в инициативата за опазването на българските реки е безплатно и доброволно. Това е колективно действие на отговорни граждани, изпълнени със съзнание и добросъвестност. Целите на инициативата са идеални и в обществена полза, а именно защитата на обществения интерес, законите и по-специално природата. 
Подаване на съдържание
 Изпращайки ни съдържание (материали, текстове и/или изображения), с което подкрепяте инициативата:
 • Вие се съгласявате същото да бъде публикувано и приемате, че съдържането може да бъде редактирано, премахвано, модифицирано, предавано и показвано.
 • Вие предоставяте на Организациите, участници в инициативата, безвъзмездно и не ексклузивно разрешение да възпроизвеждат, публикуват и разпространяват публикуваното от вас съдържание в печатни и онлайн издания.
 • Вие се съгласявате съдържанието, което предоставяте, да се ползва и обработва с оглед на научни, административни, комуникационни или правни действия за целите на опазването на реките в България.
 • Вие сте свободни да препубликувате това съдържание, където Вие или собственикът му желаете, под каквато и да е форма.
 • Вие гарантирате произходa и автора на съдържанието. Вие гарантирате, че имате разрешение, или сте оторизирани от собственика на материала, да ни го изпратите.
 • Вие гарантирате, че изпратената информация е вярна и не е представена в подвеждащо или манипулативно съдържание.
 • Вие гарантирате, че материали, текстове и/или изображения (вкл. и снимки) не съдържат конфиденциална информация или открито засягат интереси на трети лица, доколкото същите действат в рамките на законоустановеното.
За организациите, участващи в инициативата
 Организациите участниците в инициативата:
 • не събират лична информация за лицата, подаващи съдържание, освен когато това става със знанието на тези лица, с изричното им желание и в определен от тях обем. Тези данни се ползват само с цел идентификация и контакт с лицето.
 • няма да публикуват или предоставят на трети лица Вашите данни като име, адрес, телефон, e-mail адрес и др, освен ако не желаете това изрично. Страницата на инициативата не предполага посочването на авторите на съдържание за обектите, освен ако те не го поискат.
 • си запазват правото да се свързват с Вас, с цел изясняване на конкретни факти и обстоятелства във връзка с изпратеното от Вас съдържание, посетен от Вас обект и/или предприети от Вас административно-правни действия.
 • си запазват правото да не публикуват или да унищожат без предупреждение получени материали, текстове и/или изображения (вкл. и снимки), ако преценят, че те не отговарят на което и да е от условията, изложени тук.
 • не носят отговорност за вреди в резултат на доверяване на информация или друго съдържание, поставено в сайта, нито носят отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт.
 • не носят отговорност за вреди в резултат на Ваши действия, с цел подкрепа на инициативата.
 • ще направят възможното, при всяко последващо публикуване на други страници или печатни издания на подадено от Вас съдържание, да указват автора по име или псевдоним, според неговите предпочитания. В случай, че желаете това, моля да ни уведомите.
 • са разпространител (и не е издател ) на съдържание, предоставяно от трети страни. Всякакви жалби и становища, изразени или предоставени от трети страни, са тези на съответните автори, а не на Организациите.
 • не гарантират за точността, пълнотата или полезността на съдържанието, нито пригодността му за определена цел.

 Възпроизвеждането и копирането на материали от този сайт, включително по актуални икономически, политически или религиозни теми, без предварителното съгласие на някоя от организациите, стоящи зад инициативата, е забранено. Всеки има право да използва сайта на инициативата само с нетърговска цел.


Page last modified on 19.10.2017 22:29