Водохващането попада в границите на две защитени зони:
 ЗЗ „Западни Родопи” BG0001030 - по директивата за опазване на хабитати.
 ЗЗ „Триград-Мурсалица” BG0002113 - по директивата за опазване на птици.

 Водите от водохващането се вливат в напорния водопровод, свързващ изравните "Тешел" и ВЕЦ Девин,
 част от каскада Доспат - Въча. Каскадно свързан и с водохващане на р. Мугленска (Тенесдере)

 Име ВЕЦ: ВЕЦ Девин
 Титуляр: НЕК ЕАД, П "ВЕЦ"
 Воден обект: р.Триградска 
 Поречие: Марица 
 Населено място: с.Гьоврен 
 Вец - община: Девин 
 Вец - населено място (в близост): с. Гьоврен 
 Мощност (KW) по БД: 88 000
 Кота водохващане (м):
 Координати водохващане (decimal): 41.666037,24.367840
 Мин. водно количество след водохващането (л/сек):  
 Наличие на рибен проход: f 
 Тип на рибен проход:  

 Прикачени файлове:
file namesize (bytes)last modifiedMIME type
total 1 file90K21.07.2016 22:20
- .jpg 90K21.07.2016 22:20image/jpeg


Page last modified on 21.07.2016 22:19