image-0-02-04-92f6c9fcdbb7ca2ae932969d7c8475b8c2e8be57711e25f86921690fd7a4a301-V image-0-02-04-805d7d25bac2714b4779cbaa229798cc8f327ae0605c1490e7c909bd0f847580-V image-0-02-05-d48eaf0a62ba7598eea2dddac4f2323eb4498e2788fd0e43139a98441d54df48-V image-0-02-05-ed0824ab4d94636a6e8ea36c0e824df4384d4f0067f5042e9587cc8db88295f6-V

 Прикачени файлове: 
file namesize (bytes)last modifiedMIME type
total 4 files385K16.08.2017 15:56
image-0-02-04-92f6c9fcdbb7ca2ae932969d7c8475b8c2e8be57711e25f86921690fd7a4a301-V.jpg 99K16.08.2017 15:56image/jpeg
image-0-02-04-805d7d25bac2714b4779cbaa229798cc8f327ae0605c1490e7c909bd0f847580-V.jpg 97K16.08.2017 15:56image/jpeg
image-0-02-05-d48eaf0a62ba7598eea2dddac4f2323eb4498e2788fd0e43139a98441d54df48-V.jpg 94K16.08.2017 15:56image/jpeg
image-0-02-05-ed0824ab4d94636a6e8ea36c0e824df4384d4f0067f5042e9587cc8db88295f6-V.jpg 95K16.08.2017 15:56image/jpeg

Информация и резултати от посещението:
 Продължаващо престъпление в условията на рецидив.
 Реката ПАК тече синя и около нея се разнася смрад.
 ВЕЦ-ът е собственост на бивш зам-министър на околната среда и водите.
 Заела се е бодро да ликвидира ЗЗ Земен докрай в стила, добрата практика
 и традициите на ведомството, в което е управлявала.
 В изпълнение на инициативата на министър Димов - Да Понамалим Защитените Зони!


Page last modified on 16.08.2017 16:45