Име ВЕЦ: ВЕЦ Каменица 
 Титуляр: Българско акционерно дружество Гранитоид АД 
 Воден обект: р.Рилска р.Каменица р.Елешница яз.Калин яз. Карагьол 
 Поречие: БДУВЗБР 
 Населено място: Пастра 
 Вец - община: гр.Рила 
 Вец - населено място (в близост): Пастра 
 Мощност (KW) по БД: 2338 
 Кота водохващане (м):  
 Координати водохващане (decimal): 42.157367,23.231601 
 Мин. водно количество след водохващането (л/сек):  
 Наличие на рибен проход: f 
 Тип на рибен проход:  

 Прикачени файлове:
file namesize (bytes)last modifiedMIME type
total 0 files


Page last modified on 17.10.2017 21:50