IMG 0922 IMG 0923 IMG 0925 IMG 0927 IMG 0928 IMG 0930 IMG 0931 IMG 0933

 Прикачени файлове: 
file namesize (bytes)last modifiedMIME type
total 8 files59M25.06.2016 19:03
IMG_0922.jpg 7.7M25.06.2016 19:03image/jpeg
IMG_0923.jpg 6.6M25.06.2016 19:03image/jpeg
IMG_0925.jpg 6.6M25.06.2016 19:03image/jpeg
IMG_0927.jpg 8.9M25.06.2016 19:03image/jpeg
IMG_0928.jpg 9.1M25.06.2016 19:03image/jpeg
IMG_0930.jpg 8.3M25.06.2016 19:03image/jpeg
IMG_0931.jpg 6.0M25.06.2016 19:03image/jpeg
IMG_0933.jpg 5.8M25.06.2016 19:03image/jpeg

Информация и резултати от посещението:
 Водохващането на Илийна над 2000м Н.В. - не пуска капка вода.

 Каналът Илийна Лява е откраднал всичката вода от левите притоци на Илийна, 
 домъкнал я е до мястото и я изпуска в коритото на Илийна???
 Престъпният гений на гордата Българска хидротехническа мисъл в пълния му блясък.

 ВИДЕО:

 Илийна река - там, където щеше да бъде ВЕЦ Илийна, но няма да е:
 

 Водохващането на Илийна - високо в планината над 2000м нв.
 

 На това видео се вижда колко вода е открадната в момента на посещението:
 

 Ето какво тече в Илийна:
 

 Тунелът на деривация Илийна - Лява.
 


Page last modified on 25.06.2016 19:05