Cтатус, информация и снимки от дата: 2017-11-25
Cтатус, информация и снимки от дата: 2017-10-14
Cтатус, информация и снимки от дата: 2016-11-13
Cтатус, информация и снимки от дата: 2015-08-29
Cтатус, информация и снимки от дата: 2015-03-07
 Реката при водовземането попада в защитени зони от
 мрежата Натура 2000, както следва:
 ЗЗ „Родопи Западни” BG0001030 - по директивата за опазване на хабитати.
 ЗЗ „Западни Родопи” BG0002063 - по директивата за опазване на птици.

 Стара ВЕЦ от Соц-а. Първото стъпало на Баташкия водносилов път.
 Водохващането на Чепинска, над гр.Велинград.

 Име ВЕЦ: ВЕЦ Батак 
 Титуляр: НЕК ЕАД 
 Воден обект: Чепинска река над Велинград 
 Поречие: Марица 
 Населено място: Велинград 
 Вец - община:  
 Вец - населено място (в близост):  
 Мощност (KW) по БД:  
 Кота водохващане (м):  
 Координати водохващане (decimal): 41.915456,23.926840 
 Мин. водно количество след водохващането (л/сек):  
 Наличие на рибен проход: f 
 Тип на рибен проход:  

 Прикачени файлове:
file namesize (bytes)last modifiedMIME type
total 0 files


Page last modified on 26.11.2017 17:48