Cтатус, информация и снимки от дата: 2022-10-02
Cтатус, информация и снимки от дата: 2017-11-03
Cтатус, информация и снимки от дата: 2009-01-01
 Реката, в участъка между водовземането и ВЕЦ Давидково 1, попада в
 защитени зони от мрежата Натура 2000, както следва:
 ЗЗ „Средни Родопи” BG0001031 - по директивата за опазване на хабитати.
 ЗЗ „Добростан” BG0002073 - по директивата за опазване на птици.

 Име ВЕЦ: ВЕЦ Давидково 1 
 Титуляр: "Лудвиг Проджект" ЕООД 
 Воден обект: р.Давидковска 
 Поречие: Арда 
 Населено място: с.Давидково 
 Вец - община: Баните 
 Вец - населено място (в близост): с. Дебеляново 
 Мощност (KW) по БД:  
 Кота водохващане (м):  
 Координати водохващане (decimal): 41.669018,24.999481 
 Мин. водно количество след водохващането (л/сек):  
 Наличие на рибен проход: t 
 Тип на рибен проход: Уникален 

 Прикачени файлове:
file namesize (bytes)last modifiedMIME type
total 0 files


Page last modified on 03.10.2022 10:27