Photo0027 Photo0028 Photo0029

 Прикачени файлове: 
file namesize (bytes)last modifiedMIME type
total 3 files202K06.09.2015 17:17
Photo0027.jpg 99K06.09.2015 17:17image/jpeg
Photo0028.jpg 56K06.09.2015 17:17image/jpeg
Photo0029.jpg 47K06.09.2015 17:17image/jpeg

Информация и резултати от посещението:
 Посещението е при маловодие. ВЕЦ Влахи работеше и отнемаше вода от реката,
 а не би трябвало. Изпусканото водно количество беше от порядък 80л/сек.

 Рибният проход е неподходящ и непреодолим. 
 Задбаражното езеро е задръстено с тиня.


Page last modified on 06.09.2015 17:23