Прикачени файлове: 
file namesize (bytes)last modifiedMIME type
total 0 files

Информация и резултати от посещението:
 На стар водоем за напояване. 
 По сведения от местните хора - през напоителния сезон не работи.


Page last modified on 13.09.2015 12:33