ВЕЦ Яново се захранва с вода от ВЕЦ Петрово. Водохващането е на р.Петровска,
 виж 0210 - ВЕЦ Петрово.
 Точката на картата показва ВЕЦ Петрово. 

 Не са необходими снимки.

 Име ВЕЦ: ВЕЦ Яново 
 Титуляр: Хидроенерджи ООД 
 Воден обект: р.Петровска 
 Поречие: Струма 
 Населено място: с.Яново 
 Вец - община: Сандански 
 Вец - населено място (в близост): с.Яново 
 Мощност (KW) по БД: 750 
 Кота водохващане (м): 404 
 Координати водохващане (decimal): 41.436996,23.512875 
 Мин. водно количество след водохващането (л/сек): 60.000 л/сек 
 Наличие на рибен проход: f 
 Тип на рибен проход:  

 Прикачени файлове:
file namesize (bytes)last modifiedMIME type
total 0 files


Page last modified on 17.10.2017 20:57