Прикачени файлове: 
file namesize (bytes)last modifiedMIME type
total 0 files

Информация и резултати от посещението:
 При проверката се установи, че през рибния проход се изпускат около 25 л/сек, 
 при минимално водно количество от 201 л/сек по разрешително.

 За описаното можете да се убедите от следното видео:
 


Page last modified on 10.05.2021 18:32