IMG 0004 IMG 0007 IMG 0008 IMG 0009 IMG 0010 IMG 0011 IMG 0013 IMG 0016 IMG 0018

 Прикачени файлове: 
file namesize (bytes)last modifiedMIME type
total 9 files38M19.08.2014 15:54
IMG_0004.jpg 4.7M19.08.2014 15:50image/jpeg
IMG_0007.jpg 4.7M19.08.2014 15:51image/jpeg
IMG_0008.jpg 4.3M19.08.2014 15:52image/jpeg
IMG_0009.jpg 4.2M19.08.2014 15:52image/jpeg
IMG_0010.jpg 3.8M19.08.2014 15:53image/jpeg
IMG_0011.jpg 3.7M19.08.2014 15:53image/jpeg
IMG_0013.jpg 4.7M19.08.2014 15:53image/jpeg
IMG_0016.jpg 3.4M19.08.2014 15:54image/jpeg
IMG_0018.jpg 4.3M19.08.2014 15:54image/jpeg

Информация и резултати от посещението:
 Водното количество, което се изпуска след съоръжението е много малко. Това не са 25л/сек
 Съоръжението вече е затлачено от пясъчни наноси и тиня. Интересно е къде ще отидат наносите и  
 тинята при бъдещо почистване.
 
 

 Всъщност, още през юни 2013г. е направено предписание от БДУВЗБР - да се почистят тинята и 
 наносите - www.wabd.bg/bg/docs/month_acc/otchet_06_2013.xls - виж в таблицата поз.№622.
 Естествено, че не е почистено, защото не е проверявано оттогава. QED


Page last modified on 24.09.2014 21:27