ВЕЦ Катунци-1 се захранва с вода от ВЕЦ Яново, а тя - от ВЕЦ Петрово. 
 Водохващането е на р.Петровска - виж 0210 ВЕЦ Петрово.
 Точката на картата вероятно показва ВЕЦ Яново. Не са необходими снимки.

 Име ВЕЦ: ВЕЦ Катунци-1 
 Титуляр: Хидроенергострой ООД 
 Воден обект: р.Петровска 
 Поречие: Струма 
 Населено място: с.Катунци 
 Вец - община: Сандански 
 Вец - населено място (в близост): с.Катунци 
 Мощност (KW) по БД: 915 
 Кота водохващане (м): 282 
 Координати водохващане (decimal): 41.438521,23.464855 
 Мин. водно количество след водохващането (л/сек):  
 Наличие на рибен проход: f 
 Тип на рибен проход:  

 Прикачени файлове:
file namesize (bytes)last modifiedMIME type
total 0 files


Page last modified on 17.10.2017 20:28