DSC02140 DSC02141 DSC02142 DSC02143 DSC02144 DSC02145 DSC02146 DSC02147 DSC02148

 Прикачени файлове: 
file namesize (bytes)last modifiedMIME type
total 9 files52M10.08.2016 15:54
DSC02140.jpg 5.5M10.08.2016 15:53image/jpeg
DSC02141.jpg 5.9M10.08.2016 15:53image/jpeg
DSC02142.jpg 5.8M10.08.2016 15:53image/jpeg
DSC02143.jpg 5.7M10.08.2016 15:53image/jpeg
DSC02144.jpg 6.0M10.08.2016 15:53image/jpeg
DSC02145.jpg 5.7M10.08.2016 15:53image/jpeg
DSC02146.jpg 5.6M10.08.2016 15:53image/jpeg
DSC02147.jpg 6.2M10.08.2016 15:54image/jpeg
DSC02148.jpg 5.9M10.08.2016 15:54image/jpeg

Информация и резултати от посещението:
 Посещението е при маловодие.
 Този път рибният проход е по-добре уплътнен.
 През съоръжението се изпускат пет капки вода на час.
 Реката отдолу е суха като барут.

 Изказваме благодарност на колегите от Балканка 09-Благоевград,
 за предоставянето на снимките.


Page last modified on 10.08.2016 20:00