Cтатус, информация и снимки от дата: 2015-08-29
 Данните, предоставени от БДИБР за тази каскада са пълна каша.
 Качените снимки са от водохващане при пещерата Лепеница и от
 докер Чукура - и двете са на река Чукура. Докер има, река няма.
 На река Лепеница има друго водохващане и има ВЕЦ при сливането на
 реките Чукура и Лепеница.
 Координатите са при пещерата Лепеница. Там има водохващане за водите, които
 излизат от пещерата и река пак няма.
 Координатите на докер Чукура са - 41.944893/24.023435

 Реката при водовземането попада в защитени зони от
 мрежата Натура 2000, както следва:
 ЗЗ „Родопи Западни” BG0001030 - по директивата за опазване на хабитати.
 ЗЗ „Западни Родопи” BG0002063 - по директивата за опазване на птици.

 Име ВЕЦ: Каскада Лепеница 
 Титуляр: Фродексим ООД 
 Воден обект: дюкер "Чукура" от СД "Бистрица" 
 Поречие: Марица 
 Населено място: гр.Велинград 
 Вец - община: Велинград 
 Вец - населено място (в близост): Велинград 
 Мощност (KW) по БД: 190 
 Кота водохващане (м): каскада "Лепеница" и бруто пад 200 м ; водовземане на кота 1100 м - изх.шахта на дюкера, с Qзастр. 15 м3/с 
 Координати водохващане (decimal): 41.954319,24.010529 
 Мин. водно количество след водохващането (л/сек):  
 Наличие на рибен проход: f 
 Тип на рибен проход:  

 Прикачени файлове:
file namesize (bytes)last modifiedMIME type
total 0 files


Page last modified on 17.10.2017 19:44