Име ВЕЦ: ВЕЦ-ПАВЕЦ Калин 
 Титуляр: Българско акционерно дружество Гранитоид АД 
 Воден обект: р.Рилска р.Каменица р.Елешница яз.Калин яз. Карагьол 
 Поречие: Струма 
 Населено място: с.Пастра 
 Вец - община:  
 Вец - населено място (в близост):  
 Мощност (KW) по БД: 1.4500 2.3380 3.5520 4.10900 
 Кота водохващане (м): 1.2394 2.1572 3.857 4.680 
 Координати водохващане (decimal): 42.173177,23.250800 - язовир Калин
 Мин. водно количество след водохващането (л/сек):  
 Наличие на рибен проход: f 
 Тип на рибен проход:  

 Прикачени файлове:
file namesize (bytes)last modifiedMIME type
total 0 files


Page last modified on 17.10.2017 19:41