Име ВЕЦ: ВЕЦ Якоруда 
 Титуляр: Кооперация Паралел 2000 
 Воден обект: р.Голяма Баненска 
 Поречие: Места 
 Населено място: Якоруда 
 Вец - община: Якоруда 
 Вец - населено място (в близост): Якоруда 
 Мощност (KW) по БД: 280 
 Кота водохващане (м): 1353 
 Координати водохващане (decimal): 42.102066,23.590221 
 Мин. водно количество след водохващането (л/сек):  
 Наличие на рибен проход: f 
 Тип на рибен проход:  

 Прикачени файлове:
file namesize (bytes)last modifiedMIME type
total 0 files


Page last modified on 17.10.2017 19:36