Cтатус, информация и снимки от дата: 2020-08-23
Cтатус, информация и снимки от дата: 2014-12-26
 Реката, в участъка между водовземането и ВЕЦ Ухловица, попада в защитена
 зона от мрежата Натура 2000, както следва:
 ЗЗ „Западни Родопи” BG0001030 - по директивата за опазване на хабитати.

 Име ВЕЦ: ВЕЦ Ухловица 
 Титуляр: Камтекс 2000 ООД 
 Воден обект: р.Арда 
 Поречие: Арда 
 Населено място: с.Могилица 
 Вец - община: Смолян 
 Вец - населено място (в близост): с. Могилица 
 Мощност (KW) по БД: 240 
 Кота водохващане (м): Водовземане на река Арда на кота дъно река 889,40 м ВЕЦ “Ухловица”; в УПИ № І-257, м. “Белем”; кота ДВН - 867,15 м; Последно изменение с Решение №№ 675 / 11.06.2009 г. (седалище фирма и срок строителство) 
 Координати водохващане (decimal): 41.503031,24.661139 
 Мин. водно количество след водохващането (л/сек): 195 
 Наличие на рибен проход: f 
 Тип на рибен проход:  

 Прикачени файлове:
file namesize (bytes)last modifiedMIME type
total 0 files


Page last modified on 25.08.2020 01:54