IMG 20170812 114433 IMG 20170812 114441 IMG 20170812 114514 IMG 20170812 114521 IMG 20170812 114601

 Прикачени файлове: 
file namesize (bytes)last modifiedMIME type
total 5 files22M13.08.2017 18:58
IMG_20170812_114433.jpg 3.6M13.08.2017 18:58image/jpeg
IMG_20170812_114441.jpg 4.1M13.08.2017 18:58image/jpeg
IMG_20170812_114514.jpg 4.9M13.08.2017 18:58image/jpeg
IMG_20170812_114521.jpg 4.2M13.08.2017 18:58image/jpeg
IMG_20170812_114601.jpg 5.1M13.08.2017 18:58image/jpeg

Информация и резултати от посещението:
 Посещението е при маловодие. ВЕЦ-ът не работи и не вие като линейка.
 След водохващането се изпуска всичката вода в коритото на реката, която обаче е почти равна на нула.
 Рибният проход е  глупав, което не е никаква изненада. Водохващането а на река с много по-малко от 100 л/сек.
 Коритото на реката е така задръстено, сякаш там никога не е текла вода.


 ВИДЕО

 


Page last modified on 13.08.2017 19:07