Cтатус, информация и снимки от дата: 2015-07-10
 Водовземното съоръжение попада в ЗЗ Средна гора BG0002054
 по директивата за опазване на птици. 

 Име ВЕЦ: МВЕЦ Тополница 
 Титуляр: Хидроенергетика ООД 
 Воден обект: р.Тополница 
 Поречие: Марица 
 Населено място: с.Петрич 
 Вец - община: Златица 
 Вец - населено място (в близост): с. Петрич 
 Мощност (KW) по БД: 300 
 Кота водохващане (м): 484.5 
 Координати водохващане (decimal): 42.618693,24.033138 
 Мин. водно количество след водохващането (л/сек): 500 
 Наличие на рибен проход: f 
 Тип на рибен проход:  

 Прикачени файлове:
file namesize (bytes)last modifiedMIME type
total 0 files


Page last modified on 17.10.2017 18:57