DSCF0003 DSCF0008 DSCF0013 DSCF0014 DSCF0015 DSCF0016 DSCF0017 DSCF0018 DSCF0019 DSCF0021 DSCF0022 DSCF0023 DSCF0024

 Прикачени файлове: 
file namesize (bytes)last modifiedMIME type
total 13 files4.3M12.10.2021 01:30
DSCF0003.jpg 356K12.10.2021 01:28image/jpeg
DSCF0008.jpg 303K12.10.2021 01:28image/jpeg
DSCF0013.jpg 281K12.10.2021 01:28image/jpeg
DSCF0014.jpg 303K12.10.2021 01:28image/jpeg
DSCF0015.jpg 332K12.10.2021 01:28image/jpeg
DSCF0016.jpg 396K12.10.2021 01:29image/jpeg
DSCF0017.jpg 299K12.10.2021 01:29image/jpeg
DSCF0018.jpg 363K12.10.2021 01:29image/jpeg
DSCF0019.jpg 327K12.10.2021 01:29image/jpeg
DSCF0021.jpg 239K12.10.2021 01:29image/jpeg
DSCF0022.jpg 385K12.10.2021 01:29image/jpeg
DSCF0023.jpg 400K12.10.2021 01:30image/jpeg
DSCF0024.jpg 392K12.10.2021 01:30image/jpeg

Информация и резултати от посещението:
 Посещението е по време на тежко маловодие. В реката се изпускат 22 l/s, протичащи през рибния проход. По думите на собственика, ВЕЦът не работи, 
 но отнема около 10 l/s вода за технологични нужди. Нашите наблюдения потвърдиха, че към водовземния канал се отклонява неголямо количество вода. 
 Оттокът в реката е по-нисък от определения в разрешителното минимално-допустим отток след водохващането и съоръжението не би трябвало да отнема никакви води.

 Положителна промяна, за която поздравяваме собственика и БДДР е монтирането на самопочистваща се водовземна решетка тип „коанда“, която наред с останалите 
 технологични предимства не позвалява навлизането на риби във водовземния канал и в случай на високи води, благоприятства преноса на седименти. 

 Очевидно е, че спрямо посещението ни през 2014 г., водовземното съоръжение е надстроено, вероятно с цел монтирането на новата решетка. В резултат на надстрояването‚
 рибният проход‘ е станал още по-пародиен. Обръщаме особено внимание на ИАРА и БДДР, че съществуващите бетонни стъпала не са рибен проход и не могат да изпълняват 
 функциите на такъв. Не отговарят на изискванията на пъстървовите риби, въпреки, че те сас най-големи възможности да преодоляват напречни миграционни бариери.
 Басейните са пълни с бетон и не са басейни, а стъпала. В горната част са много стръмни и къси. Входът е недостижим поради излетия бетон в речното корито. Скоростта 
 на водата и турболенцията са твъде големи. Парапетът е твърде нисък, няма естествен субстрат по дъното. Преминаването на риба през рибния проход нагоре по течението  
 е невъзможно. Случайното попадане на риби в него води до огромен риск за тяхното оцеляване. 


Page last modified on 12.10.2021 01:28