Cтатус, информация и снимки от дата: 2021-09-19
Cтатус, информация и снимки от дата: 2014-07-22
 Реката в участъка между водовземането и ВЕЦ Стърна, попада в защитени зони от
 мрежата Натура 2000, както следва:
 ЗЗ „Централен Балкан” BG0000494 - по директивата за опазване на хабитати.
 ЗЗ „Централен Балкан” BG0000494 - по директивата за опазване на птици.

 Име ВЕЦ: ВЕЦ Стърна 
 Титуляр: Росина-Цанкови ООД 
 Воден обект: р. Стърна 
 Поречие: Янтра 
 Населено място: Априлци 
 Вец - община: Априлци 
 Вец - населено място (в близост): Априлци 
 Мощност (KW) по БД: 580 
 Кота водохващане (м): 831.8 
 Координати водохващане (decimal): 42.772027,24.892916 
 Мин. водно количество след водохващането (л/сек): 70 
 Наличие на рибен проход: t 
 Тип на рибен проход: 0 

 Прикачени файлове:
file namesize (bytes)last modifiedMIME type
total 0 files


Page last modified on 12.10.2021 01:23