Cтатус, информация и снимки от дата: 2014-08-29
 ВЕЦ Спанчево е част от каскада Пиринска Бистрица, заедно с ВЕЦ Пирин.
 Основното водовземане е при 0213 ВЕЦ Пирин
 - на р.Пиринска Бистрица и на левия й приток - р.Черна река.
 Оттам водата стига до ВЕЦ-а през тунел. Неслучайно няма данни за
 минимално водно количество, координати и др. - защото тази каскада
 е ликвидирала буквално една от най-прекрасните реки в България!
 Няма рибни проходи, взета е почти всичката вода на двете реки.
 За подробности, виж - 0213 ВЕЦ Пирин.
 На картата е показано водовземането при 0213 ВЕЦ Пирин.

 Име ВЕЦ: ВЕЦ Спанчево 
 Титуляр: ЕнергоПро 
 Воден обект: р.Пиринска Бистрица 
 Поречие: Струма 
 Населено място: с. Горно Спанчево 
 Вец - община: Сандански 
 Вец - населено място (в близост): с. Горно Спанчево 
 Мощност (KW) по БД: 28000 
 Кота водохващане (м): 780 
 Координати водохващане (decimal): 41.562514,23.565340 
 Мин. водно количество след водохващането (л/сек):  
 Наличие на рибен проход: f 
 Тип на рибен проход:  

 Прикачени файлове:
file namesize (bytes)last modifiedMIME type
total 0 files


Page last modified on 17.10.2017 18:44