Cтатус, информация и снимки от дата: 2018-09-15
Cтатус, информация и снимки от дата: 2014-05-04
 Тази ВЕЦ все още не е пусната в експлоатация, но водвземното съоръжение
 е готово.

 Реката, в участъка между водовземането и ВЕЦ Сливка, попада в защитени
 зони от мрежата Натура 2000, както следва:
 ЗЗ „Средни Родопи” BG0001031 - по директивата за опазване на хабитати.
 ЗЗ „Добростан” BG0002073 - по директивата за опазване на птици.

 Име ВЕЦ: ВЕЦ Сливка 
 Титуляр: ЗДРАВКОВ - ООД 
 Воден обект: р.Давидковска малка арда 
 Поречие: Арда 
 Населено място: с.Сливка 
 Вец - община:  
 Вец - населено място (в близост):  
 Мощност (KW) по БД: 1972 
 Кота водохващане (м): Водохващане на кота 625.00м Qзастр.=3,2 м3/с ; ВЕЦ "Сливка" ще бъде на десния бряг на реката, на кота ДВН 549.00 м. Нетен пад 72,96 м 
 Координати водохващане (decimal): 41.683248,25.053415 
 Мин. водно количество след водохващането (л/сек): 185 
 Наличие на рибен проход: f 
 Тип на рибен проход:  

 Прикачени файлове:
file namesize (bytes)last modifiedMIME type
total 0 files


Page last modified on 16.09.2018 16:39