Прикачени файлове: 
file namesize (bytes)last modifiedMIME type
total 0 files

Информация и резултати от посещението:
 При посещението ВЕЦ-ът работи на много малка мощност, съдейки по водата,
 която изтича през долната вада, и от факта, че воят е съвсем слаб.
 Рибният проход както винаги не става за нищо - няма на света риба, която
 да мигрира през него. Той е един от малкото, които конкурират проходитте
 от впечатяващата палитра на БДИБР, без, разбира се, да се доближава до тях.

 ВИДЕО:

 


Page last modified on 24.09.2018 15:57