DSCF6777 DSCF6782 DSCF6787 DSCF6790 DSCF6793 DSCF6797

 Прикачени файлове: 
file namesize (bytes)last modifiedMIME type
total 7 files2.4M07.11.2016 22:04
Doklad BDDR.pdf 90K07.11.2016 22:04application/pdf
DSCF6777.jpg 433K06.10.2016 00:35image/jpeg
DSCF6782.jpg 262K06.10.2016 00:35image/jpeg
DSCF6787.jpg 393K06.10.2016 00:36image/jpeg
DSCF6790.jpg 348K06.10.2016 00:36image/jpeg
DSCF6793.jpg 430K06.10.2016 00:37image/jpeg
DSCF6797.jpg 494K06.10.2016 00:38image/jpeg

Информация и резултати от посещението:
 Водохващането за ВЕЦ Роса в Маловодие взема почти всичката вода от река Леви Искър. Единствената вода,
 която се изпуска в коритото се процежда през една кофражна дъска, поставена на отвора на рибния проход -
 добре познато инженерно решение от много други случаи. Много жалко, защото мястото на което е изградено
 водохващането, размахът, с който е работено и размерите на съоръжението на практика не дават никакви шансове
 на и без това ликвидираната река Леви Искър. Малко под ВЕЦ-а има старо питейно водохващане. А както ще видите
 от последната снимка, малко по-нагоре от водохващането за ВЕЦ Роса реката тотално изчезва. Знаем, че на границата
 на парка има друго водохващане за питейно-битово водоснабдяване и знаем, че над него река със сигурност има !!! 
 Направете си изводите.

 Видео 1:

 


Page last modified on 06.10.2016 00:43