Cтатус, информация и снимки от дата: 2018-09-17
Cтатус, информация и снимки от дата: 2015-07-17
 Водохващането е на стар напоителен канал от Соц-а.
 Известно е в риболовните среди като Бента на Боаза.

 Но като са го подарили, барем да бяха поставили условие
 за изграждане на рибен проход, съгласно ЗРА.

 Име ВЕЦ: ВЕЦ Ракита 
 Титуляр: "МВЕЦ Ракита" ЕООД 
 Воден обект: р. Вит 
 Поречие: Вит 
 Населено място: с. Ракита 
 Вец - община: Червен бряг 
 Вец - населено място (в близост): с. Ракита 
 Мощност (KW) по БД: 4740 
 Кота водохващане (м):  
 Координати водохващане (decimal): 43.063552,24.257238 
 Мин. водно количество след водохващането (л/сек): 1103 
 Наличие на рибен проход: f 
 Тип на рибен проход: 0 

 Прикачени файлове:
file namesize (bytes)last modifiedMIME type
total 0 files


Page last modified on 24.09.2018 12:13