Cтатус, информация и снимки от дата: 2020-09-13-Раблево
Cтатус, информация и снимки от дата: 2020-09-13-Язо
Cтатус, информация и снимки от дата: 2016-09-30
Cтатус, информация и снимки от дата: 2016-07-28
Cтатус, информация и снимки от дата: 2015-09-23
Cтатус, информация и снимки от дата: 2015-09-22
 За река Язо водохващането се намира в ЗТ Природна забележителност Кьошката, 
 за която в Регистъра на ЗТ е записано:
 ....
 4. Забранява се разкриването на кариери за всякакви инертни и други
 материали, увреждането или изменението на естествения облик на местността,
 включително и на водните течения.

 Име ВЕЦ: ВЕЦ Разлог 
 Титуляр: Погледец - Лесинвест ЕООД 
 Воден обект: р.Бела река и р.Язо 
 Поречие: Места 
 Населено място: Разлог 
 Вец - община: Разлог 
 Вец - населено място (в близост): Разлог 
 Мощност (KW) по БД: 750 
 Кота водохващане (м): 1.984 2.895 
 Координати водохващане (decimal): 41.874741,23.420471 ; 41.866752,23.440863 
 Мин. водно количество след водохващането (л/сек): 30.000 л/сек 30.000 л/сек 
 Наличие на рибен проход: f 
 Тип на рибен проход:  

 Прикачени файлове:
file namesize (bytes)last modifiedMIME type
total 0 files


Page last modified on 17.09.2020 22:11