Cтатус, информация и снимки от дата: 2018-05-26
Cтатус, информация и снимки от дата: 2015-08-15
 Каскадно свързана с ВЕЦ Свражен и ВЕЦ Лакатник. Река Искър я няма!
 Какво ще се случи, ако цялата река бъде застроена по този начин?


 От приложената извадка от ON Line сайта на "Агенция по Геодезия, Картография и Кадастър" и съпоставката със сателитна снимка се вижда:

 1) МВЕЦ Оплетня е построен в три терена изцяло в публична собственост (няма дори за "кумува срама" един кв.м. терен собственост на дружеството)

Докато Поземлен имот 53610.10.174 поне е държавна частна собственост, с НТП за електропроизводство, т.е. това е шкарпа на ЖП линията и е възможно и вероятно може да има договор за ползване, останалите два терена, 53610.10.335 и руслото на реката 53610.10.331, са ДЪРЖАВНА ПУБЛИЧНА СОБСТВЕНОСТ, тоест не могат да бъдат придобити и те могат да бъдат отдадени за ползване само след разрешение от МС, за което имаме официален отговор, че такова няма !!!

 2) МВЕЦ Оплетня е нанесен тенденциозно грешно (колкото една барака) като размер и положение на кадастралната карта

 Очевидно от сравнението на кадастъра със сателитната снимка, ВЕЦ-а е построен от банкета на републиканската пътна мрежа до шкарпа на железопътната линия на три публични имота, но е нанесен като едно малко петънце отговарящо по всяка вероятност на помещението с турбината 53610.331.1 (пак за "кумува срама" поне да не беше нанесен изцялов в 
 реката).

 Име ВЕЦ: ВЕЦ Оплетня 
 Титуляр: ВЕЦ СВОГЕ АД 
 Воден обект: р. Искър 
 Поречие: Искър 
 Населено място: Оплетня 
 Вец - община: Своге 
 Вец - населено място (в близост): с. Оплетня, с. Миланово, с. Лакатник 
 Мощност (KW) по БД: 3000 
 Кота водохващане (м): 328.8 
 Координати водохващане (decimal): 43.095583,23.422832 
 Мин. водно количество след водохващането (л/сек): 3240 
 Наличие на рибен проход: t 
 Тип на рибен проход: 0 

 Прикачени файлове:
file namesize (bytes)last modifiedMIME type
total 1 file1.5M12.09.2019 17:50
KADASTAR-SAT-PHOTO.jpg 1.5M12.09.2019 17:50image/jpeg


Page last modified on 12.09.2019 17:49