Cтатус, информация и снимки от дата: 2016-08-14

 Име ВЕЦ: ВЕЦ НИК 60 
 Титуляр: ЕТ НИК 60 - НЕДЯЛКО КОЛАКСЪЗОВ 
 Воден обект: р.Забърдска 
 Поречие: Марица 
 Населено място: с.Хвойна 
 Вец - община: Чепеларе 
 Вец - населено място (в близост): с. Хвойна 
 Мощност (KW) по БД: 280 
 Кота водохващане (м): Съществуващо водовземане; ВЕЦ "НИК 60" на кота 741,70 м с инсталирана мощност до 280 кВт, максимален брутен пад 22 м, нетен пад от 21,15 до 13,10 м при първи етап, от 21,9 м до 20,46 м за втори етап; 
 Координати водохващане (decimal): 41.827082,24.681166 
 Мин. водно количество след водохващането (л/сек): 220 
 Наличие на рибен проход: f 
 Тип на рибен проход:  

 Прикачени файлове:
file namesize (bytes)last modifiedMIME type
total 0 files


Page last modified on 05.08.2018 21:24