Cтатус, информация и снимки от дата: 2015-08-01
 Рекичката в участъка между водовземането и ВЕЦ Миджур, попада в защитени зони
 от мрежата Натура 2000, както следва:
 ЗЗ „Западна Стара Планина и Предбалкан” BG0001040 - по директивата за опазване на хабитати.
 ЗЗ „Западен Балкан” BG0002002 - по директивата за опазване на птици.


 На такива супер малки реки не трябва да има ВЕЦ.
 Нищо че е стар. Водовземането в нарушение на чл.118ж от 
 Закона за водите.

 Име ВЕЦ: ВЕЦ Миджур 
 Титуляр: "Руно - Казанлък" ЕАД 
 Воден обект: р. Вързолинска падина ; ляв приток на р. Голяма река (Чупренска) 
 Поречие: Огоста и западно от Огоста 
 Населено място: Чупрене 
 Вец - община: Чупрене 
 Вец - населено място (в близост): с. Горни Лом 
 Мощност (KW) по БД: 13 
 Кота водохващане (м): 945 
 Координати водохващане (decimal): 43.459611,22.601833 
 Мин. водно количество след водохващането (л/сек): 2.4 
 Наличие на рибен проход: t 
 Тип на рибен проход: 0 

 Прикачени файлове:
file namesize (bytes)last modifiedMIME type
total 0 files


Page last modified on 17.10.2017 17:23