Cтатус, информация и снимки от дата: 2018-09-01
Cтатус, информация и снимки от дата: 2017-10-12
Cтатус, информация и снимки от дата: 2016-07-01
Cтатус, информация и снимки от дата: 2015-07-31
 Реката в участъка между водовземането и ВЕЦ Мега 1, попада в защитени зони
 от мрежата Натура 2000, както следва:
 ЗЗ „Западна Стара Планина и Предбалкан” BG0001040 - по директивата за опазване на хабитати.
 ЗЗ „Западен Балкан” BG0002002 - по директивата за опазване на птици.

 Име ВЕЦ: МВЕЦ Мега 1 
 Титуляр: Мегастрой-2004 ООД 
 Воден обект: р. Лом 
 Поречие: Огоста и западно от Огоста 
 Населено място: Горни Лом, Долни Лом 
 Вец - община: Чупрене 
 Вец - населено място (в близост): с. Долни Лом 
 Мощност (KW) по БД: 630 
 Кота водохващане (м): 403 
 Координати водохващане (decimal): 43.484721,22.755833 
 Мин. водно количество след водохващането (л/сек): 189 
 Наличие на рибен проход: t 
 Тип на рибен проход: 0 

 Прикачени файлове:
file namesize (bytes)last modifiedMIME type
total 0 files


Page last modified on 02.09.2018 19:11