Прикачени файлове: 
file namesize (bytes)last modifiedMIME type
total 1 file122K09.03.2020 14:37
Doklad BDIBR- 16.02.2020.pdf 122K09.03.2020 14:37application/pdf

Информация и резултати от посещението:
 Няма снимки от посещението.

 Посещението бе при нормално за сезона ниво на водата, при зимни условия и  голяма част от реката беше в лед. 
 По време на направения оглед не се извършваше водовземане от реката, като водата в реката се освобождаваше, 
 както през отвора в стената, така и през имитацията на рибен проход, в който водата постъпваше през преливния 
 отвор на утаечната камера. Това водохващане го снимахме последно през 2016г. като за съжаление от тогава до сега
 абсолютно нищо не се е променило. Продължава, дори когато не работи, водата да се отнема и след това през различни
 отвори във височина на стената да се връща в реката. Рибният проход не става за нищо!
 Както е видно и от картата на нашия сайт, това е една от четирите централи, изградени в района на Широка лъка. 
 Уникален планински район, за съжаление по информация на местните хора, с които разговаряхме, река Широколъшка редовно
 пресъхва в участъците под водохващанията на централите.
 Напомням, че река Широколъшка в участъка е включена от много години в списъка на реките от заповедта на министъра на 
 земеделието, храните и горите, действаща заповед №РД09-69/01.02.2019г. За съжаление с тези 4 централи, едва ли има какво
 да мигрира по реката в участъка на Широка лъка.

 ВАЖНО!!! Река Широколъшка е включена като Зона за защита на стопански ценни видове риба: код на зоната BG3FSWMA600R141.
 Съгласно ПУРБ на ИБР 2016-2021г. в раздел 7, Програма от мерки, е записана мярка:

 HY-11 - Подобряване на надлъжната непрекъснатост (напр. създаване на рибни проходи, разрушаване на стари бентове). 
 Мярката е записана дори специално за ВЕЦ "Малъков камък" (има я и за останалите ВЕЦ). Към мярката са разписани куп дейности с начало 
 2017г. Нищо от това не личи да е изпълнено.


Page last modified on 09.03.2020 14:35