Cтатус, информация и снимки от дата: 2017-10-22
 Тази ВЕЦ е построена в границите на ЗЗ Натура 2000:
 ЗЗ „Микре” BG0000616 - по директивата за опазване на хабитатите

 Име ВЕЦ: ВЕЦ Ловеч 
 Титуляр: Стил 93 ЕООД 
 Воден обект: р.Осъм 
 Поречие: Осъм 
 Населено място: Ловеч 
 Вец - община: Ловеч 
 Вец - населено място (в близост): Ловеч 
 Мощност (KW) по БД: 250 
 Кота водохващане (м): 187 
 Координати водохващане (decimal): 43.118054,24.723054 
 Мин. водно количество след водохващането (л/сек): 1000 
 Наличие на рибен проход: f 
 Тип на рибен проход:  

 Прикачени файлове:
file namesize (bytes)last modifiedMIME type
total 0 files


Page last modified on 03.11.2017 08:28