Cтатус, информация и снимки от дата: 2021-07-31
Cтатус, информация и снимки от дата: 2015-08-01
 Реката, в участъка между водовземането и ВЕЦ Лесето, попада в защитени зони
 от мрежата Натура 2000, както следва:
 ЗЗ „Западни Родопи” BG0001030 - по директивата за опазване на хабитати.
 ЗЗ „Триград-Мурсалица” BG0002113 - по директивата за опазване на птици.

 Име ВЕЦ: ВЕЦ Лесето 
 Титуляр: МИ-ВЕЦ ЕООД 
 Воден обект: р.Буйновска 
 Поречие: Марица 
 Населено място: с.Ягодина 
 Вец - община: Борино 
 Вец - населено място (в близост): с. Ягодина 
 Мощност (KW) по БД: 350 
 Кота водохващане (м): Водовземане на кота 1059,35 м; ВЕЦ “Лесето” и нетен пад 37,0 м на кота 1021,60 м 
 Координати водохващане (decimal): 41.616280,24.320686 
 Мин. водно количество след водохващането (л/сек): 100 
 Наличие на рибен проход: f 
 Тип на рибен проход:  

 Прикачени файлове:
file namesize (bytes)last modifiedMIME type
total 6 files7.3M25.10.2022 22:30
137_12022001.pdf 1.3M25.10.2022 22:29application/pdf
ZDOI - 1.pdf 323K03.08.2021 16:00application/pdf
-1009_02.08.2010.pdf 882K25.10.2022 22:29application/pdf
-3036_07.02.2017.pdf 2.2M25.10.2022 22:29application/pdf
-3055_27.02.2017.pdf 633K25.10.2022 22:29application/pdf
-3139_20.07.2017.pdf 2.0M25.10.2022 22:30application/pdf


Page last modified on 02.08.2021 17:58