IMG 20170812 113340 IMG 20170812 120307 IMG 20170812 123954 IMG 20170812 124001 IMG 20170812 124018 IMG 20170812 124024 IMG 20170812 124031 IMG 20170812 124042 IMG 20170812 124158

 Прикачени файлове: 
file namesize (bytes)last modifiedMIME type
total 9 files33M13.08.2017 19:11
IMG_20170812_113340.jpg 2.7M13.08.2017 19:09image/jpeg
IMG_20170812_120307.jpg 3.7M13.08.2017 19:09image/jpeg
IMG_20170812_123954.jpg 3.1M13.08.2017 19:10image/jpeg
IMG_20170812_124001.jpg 4.1M13.08.2017 19:10image/jpeg
IMG_20170812_124018.jpg 3.8M13.08.2017 19:10image/jpeg
IMG_20170812_124024.jpg 3.8M13.08.2017 19:10image/jpeg
IMG_20170812_124031.jpg 4.3M13.08.2017 19:10image/jpeg
IMG_20170812_124042.jpg 4.1M13.08.2017 19:10image/jpeg
IMG_20170812_124158.jpg 3.8M13.08.2017 19:11image/jpeg

Информация и резултати от посещението:
 Посещението е при маловодие. ВЕЦ-ът  работи и вие като линейка.
 След водохващането не се изпуска капка вода в коритото на реката.
 Рибният проход е много глупав, което не е никаква изненада. 
 На пътя е монтирана бариера и достъпът на хора до планината е препятстван,
 за което собственикът на ВЕЦ-а няма никакво право. 
 Коритото на реката е така задръстено, сякаш там никога не е текла вода.

 ВИДЕО:

 

 


Page last modified on 13.08.2017 19:13