IMG 0434 IMG 0437 IMG 0439 IMG 0440 IMG 0443 IMG 0444

 Прикачени файлове: 
file namesize (bytes)last modifiedMIME type
total 6 files44M10.01.2016 19:37
IMG_0434.jpg 7.3M10.01.2016 19:37image/jpeg
IMG_0437.jpg 5.2M10.01.2016 19:36image/jpeg
IMG_0439.jpg 5.4M10.01.2016 19:36image/jpeg
IMG_0440.jpg 8.2M10.01.2016 19:36image/jpeg
IMG_0443.jpg 8.8M10.01.2016 19:36image/jpeg
IMG_0444.jpg 9.2M10.01.2016 19:36image/jpeg

Информация и резултати от посещението:
 Посещение на водовземането при ВЕЦ Бързия при маловодие.
 Никакъв резултат от усилията. Водата се изпуска от две места - 
 непосредствено под водовземането и от самия изравнител. 
 Общо водното количество, което тече в реката, е не повече от 5л/сек.

 ВИДЕО:

 Реката над водовземането при ВЕЦ Бързия:
 


 Реката под водовземането при ВЕЦ Бързия:
 

 


Page last modified on 10.01.2016 19:37