20180822 120600 20180822 120604 20180822 120607 20180822 120617 20180822 120737 20180822 120802

 Прикачени файлове: 
file namesize (bytes)last modifiedMIME type
total 6 files2.4M27.03.2019 02:11
20180822_120600.jpg 407K27.03.2019 02:10image/jpeg
20180822_120604.jpg 436K27.03.2019 02:10image/jpeg
20180822_120607.jpg 431K27.03.2019 02:10image/jpeg
20180822_120617.jpg 466K27.03.2019 02:10image/jpeg
20180822_120737.jpg 420K27.03.2019 02:11image/jpeg
20180822_120802.jpg 258K27.03.2019 02:11image/jpeg

Информация и резултати от посещението:
 Посещението е в период на обилни валежи. През т.нар. рибен проход се изпускат не повече от 15л/с, малко вода прецърцорва и през яза,
 но реката под него остава на локви. Ако дори допуснем, че се спазва количеството от 37л/с по разрешително, то състоянието на водното тяло
 под водохващането буди сериозни съмнения за нарушения по ЗВ. Рибният проход е сравнително добър, но недостижим за риби и други водни организми.
 Напълно в духа на родната хидроенергетика.

 Видео:

 


Page last modified on 27.03.2019 10:16