Cтатус, информация и снимки от дата: 2013-04-10
 Реката, в участъка между водовземането и ВЕЦ Зареница, попада в защитени зони
 от мрежата Натура 2000, както следва:
 ЗЗ „Средни Родопи” BG0001031 - по директивата за опазване на хабитати.

 Име ВЕЦ: ВЕЦ Зареница 
 Титуляр: СД Дюлгер 
 Воден обект: р.Чепеларска 
 Поречие: Марица 
 Населено място: с.Нареченски бани 
 Вец - община: Чепеларе 
 Вец - населено място (в близост): с. Хвойна 
 Мощност (KW) по БД: 800 
 Кота водохващане (м): водовземане кота - 659.3 м ; кота ВЕЦ - 643.15 м; 
 Координати водохващане (decimal): 41.886677,24.700511 
 Мин. водно количество след водохващането (л/сек):  
 Наличие на рибен проход: f 
 Тип на рибен проход:  

 Прикачени файлове:
file namesize (bytes)last modifiedMIME type
total 0 files


Page last modified on 17.10.2017 15:54