Cтатус, информация и снимки от дата: 2014-05-11
 Реката, в участъка между водовземането и ВЕЦ Забърдо, попада в защитени зони
 от мрежата Натура 2000, както следва:
 ЗЗ „Западни Родопи” BG0001030 - по директивата за опазване на хабитати.
 ЗЗ „Персенк” BG0002105 - по директивата за опазване на птици.

 Стената е надградена незаконно, за което са глобени само с 10 000лв.
 Източник - http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=1474158
 Няма следи това нарушение да е било отстранено впоследствие.

 Име ВЕЦ: ВЕЦ Забърдо 
 Титуляр: ЕТ Красимира Стефанова 
 Воден обект: р.Забърдска 
 Поречие: Марица 
 Населено място: с.Забърдо и с.Малево 
 Вец - община:  
 Вец - населено място (в близост):  
 Мощност (KW) по БД: 800 
 Кота водохващане (м): Водохващане на кота 951,0 м ; ВЕЦ "Забърдо", на левия бряг на реката, на кота 827,0 м 
 Координати водохващане (decimal): 41.802356,24.643488 
 Мин. водно количество след водохващането (л/сек): 77 
 Наличие на рибен проход: t 
 Тип на рибен проход:  

 Прикачени файлове:
file namesize (bytes)last modifiedMIME type
total 0 files


Page last modified on 17.10.2017 15:49