120 121 122 125 126 129 134 137 139

 Прикачени файлове: 
file namesize (bytes)last modifiedMIME type
total 10 files12M07.11.2016 22:05
120.jpg 1.8M23.09.2016 19:40image/jpeg
121.jpg 1.6M23.09.2016 19:40image/jpeg
122.jpg 1.2M23.09.2016 19:40image/jpeg
125.jpg 1.1M23.09.2016 19:40image/jpeg
126.jpg 1.1M23.09.2016 19:40image/jpeg
129.jpg 1.6M23.09.2016 19:41image/jpeg
134.jpg 1.2M23.09.2016 19:41image/jpeg
137.jpg 1.4M23.09.2016 19:41image/jpeg
139.jpg 1.2M23.09.2016 19:41image/jpeg
Doklad BDDR.pdf 90K07.11.2016 22:05application/pdf

Информация и резултати от посещението:
 - ВЕЦ-ът работи при маловодие. 
 - През рибния проход минава вода, но с много голяма скорост. Абсобютно непреодолим.
 - Реката под водохващането не е пресъхнала, но е с доста намален дебит. 
 - Под ВЕЦ-а, на екологичните води има второ, незаконно насипно водохващане за рибарник,
 което прекъсва реката за кратък участък, въпреки че реално ползва много малка част от водата.
 През това водохващане водата преминава единствено процеждайки се през камъните.    
 Последните три снимки са от незаконното водохващане.


Page last modified on 23.09.2016 19:46