Cтатус, информация и снимки от дата: 2013-03-20
 Брутално съоръжение, в натура 2000 хабитат:
 Река Огоста (BG0000614) - по директивата за хабитатите
 Златията (BG0002009) - по директивата за птиците

 Глупав басейнов рибен проход, на грешния бряг на реката, а екологичното водно количество
 на разположеният по-нагоре по реката ВЕЦ Ралица 2 е почти двойно по-голямо.

 Име ВЕЦ: ВЕЦ Елена 
 Титуляр: Елена Билд ООД 
 Воден обект: р. Огоста 
 Поречие: Огоста и западно от Огоста 
 Населено място: Хайредин 
 Вец - община: Хайредин 
 Вец - населено място (в близост): с. Хайредин 
 Мощност (KW) по БД: 960 
 Кота водохващане (м): 43 
 Координати водохващане (decimal): 43.610111,23.684833 
 Мин. водно количество след водохващането (л/сек): 1500 
 Наличие на рибен проход: t 
 Тип на рибен проход: 0 

 Прикачени файлове:
file namesize (bytes)last modifiedMIME type
total 0 files


Page last modified on 01.12.2021 16:24