Име ВЕЦ: ВЕЦ Девин 
 Титуляр: НЕК ЕАД 
 Воден обект: река Триградска, река Тенес дере (Мугленска)
 Поречие: Марица 
 Населено място: Девин 
 Вец - община: Девин 
 Вец - населено място (в близост): Гьоврен 
 Мощност (KW) по БД:  
 Кота водохващане (м):  
 Координати водохващане (decimal): 41.666037,24.367840 ; 41.669277,24.366030
 Мин. водно количество след водохващането (л/сек):  
 Наличие на рибен проход: f 
 Тип на рибен проход:  

 Прикачени файлове:
file namesize (bytes)last modifiedMIME type
total 0 files


Page last modified on 15.08.2016 16:09