Cтатус, информация и снимки от дата: 2022-10-02
Cтатус, информация и снимки от дата: 2017-11-03
Cтатус, информация и снимки от дата: 2009-01-01
 Това съоръжение е проектирано от SWECO България - клон на световния лидер
 в консултантските услуги в областта на опазване на околната среда - SWECO. 
 Какво ли правят на останалите места по света?

 Реката, в участъка между водовземането и ВЕЦ Давидково 2, попада в защитени зони от
 мрежата Натура 2000, както следва:
 ЗЗ „Средни Родопи” BG0001031 - по директивата за опазване на хабитати.
 ЗЗ „Добростан” BG0002073 - по директивата за опазване на птици.

 Име ВЕЦ: ВЕЦ Давидково 2 
 Титуляр: Давидково-2 ООД 
 Воден обект: р.Давидковска 
 Поречие: Арда 
 Населено място: с.Давидково 
 Вец - община: Баните 
 Вец - населено място (в близост): с. Вълчан дол 
 Мощност (KW) по БД: 1029 
 Кота водохващане (м): ВЕЦ "Давидково 2" на кота 640,00 м; Водовземане на кота 688,00 м; 
 Координати водохващане (decimal): 41.671546,25.020915 
 Мин. водно количество след водохващането (л/сек): 120 
 Наличие на рибен проход: f 
 Тип на рибен проход:  

 Прикачени файлове:
file namesize (bytes)last modifiedMIME type
total 0 files


Page last modified on 03.10.2022 11:27