Cтатус, информация и снимки от дата: 2017-10-05
Cтатус, информация и снимки от дата: 2016-07-16
Cтатус, информация и снимки от дата: 2018-08-19
 Реката в участъка между водовземането и ВЕЦ Гашня, попада в защитени зони от
 мрежата Натура 2000, както следва:
 ЗЗ „Родопи - Западни” BG0001030 - по директивата за опазване на хабитати.

 Тази ВЕЦ е финансирана по програмата на ЕС за развитие на селските райони - мярка 312.
 Браво на Европейския съюз!

 Име ВЕЦ: ВЕЦ Гашня 2003 
 Титуляр: РДС ООД 
 Воден обект: р.Гашня 
 Поречие: Марица 
 Населено място: с.Селча 
 Вец - община: Девин 
 Вец - населено място (в близост): с. Селча 
 Мощност (KW) по БД: 600 
 Кота водохващане (м): ВЕЦ “Гашня - 2003”; ; нетен пад 66 м; ; кота водовземане - 997.6 кота ВЕЦ - 931; 
 Координати водохващане (decimal): 41.828282,24.379407 
 Мин. водно количество след водохващането (л/сек): 50 
 Наличие на рибен проход: f 
 Тип на рибен проход:  

 Прикачени файлове:
file namesize (bytes)last modifiedMIME type
total 0 files


Page last modified on 23.08.2018 11:23