Cтатус, информация и снимки от дата: 2015-08-15
 Каскадно свързана с ВЕЦ Петрохан.
 Тук качваме снимки от водохващането при самата ВЕЦ.
 Няма рибен проход.

 Име ВЕЦ: ВЕЦ Бързия 
 Титуляр: Енерго - про България АД 
 Воден обект: притоци Огоста 
 Поречие: Огоста и западно от Огоста 
 Населено място:  
 Вец - община:  
 Вец - населено място (в близост):  
 Мощност (KW) по БД: 5600 
 Кота водохващане (м): 885.70 
 Координати водохващане (decimal): 43.161944,23.168054 
 Мин. водно количество след водохващането (л/сек):  
 Наличие на рибен проход: f 
 Тип на рибен проход:  

 Прикачени файлове:
file namesize (bytes)last modifiedMIME type
total 0 files


Page last modified on 17.10.2017 12:40