Cтатус, информация и снимки от дата: 2021-07-31
Cтатус, информация и снимки от дата: 2017-09-23
Cтатус, информация и снимки от дата: 2015-08-01
 Реката, в участъка между водовземането и МВЕЦ Буйновска, попада в защитени зони от
 мрежата Натура 2000, както следва:
 ЗЗ „Западни Родопи” BG0001030 - по директивата за опазване на хабитати.
 ЗЗ „Триград-Мурсалица” BG0002113 - по директивата за опазване на птици.

 Име ВЕЦ: МВЕЦ Буйновска 
 Титуляр: МВЕЦ Буйновска ЕООД 
 Воден обект: р.Буйновска 
 Поречие: Марица 
 Населено място: с.Ягодина 
 Вец - община: Борино 
 Вец - населено място (в близост): с. Ягодина 
 Мощност (KW) по БД: 245 
 Кота водохващане (м): ВЕЦ "Буйновска" - 1118 - 1095 м; 
 Координати водохващане (decimal): 41.608035,24.323746 
 Мин. водно количество след водохващането (л/сек): 100 
 Наличие на рибен проход: f 
 Тип на рибен проход:  

 Прикачени файлове:
file namesize (bytes)last modifiedMIME type
total 1 file323K03.08.2021 16:00
ZDOI - 1.pdf 323K03.08.2021 16:00application/pdf


Page last modified on 02.08.2021 17:43