Прикачени файлове: 
file namesize (bytes)last modifiedMIME type
total 0 files

Информация и резултати от посещението:
 Посещението е при пролетно пълноводие - в Световния ден на миграцията на рибите. 
 Реката фучи и трещи и водата се излива отвсякъде, освен през рибния проход, 
 през който не протича капка вода. В стила и добрата практика на национално отговорния
 хидроенергиен бизнес и на Басейновите дирекции у нас.

ВИДЕО:


Page last modified on 23.04.2018 18:15