Cтатус, информация и снимки от дата: 2017-11-12
Cтатус, информация и снимки от дата: 2015-07-17
 Стара ВЕЦ от 1936г.
 Тази ВЕЦ е построена в границите на ЗЗ Натура 2000:
 ЗЗ „Централен Балкан - буфер” BG0001493 - по директивата за опазване на хабитатите

 Име ВЕЦ: ВЕЦ Бели Вит 
 Титуляр: ЕТ Елкомерс - Красимир Николов 
 Воден обект: р. Бели Вит 
 Поречие: Вит 
 Населено място: Тетевен 
 Вец - община: Тетевен 
 Вец - населено място (в близост): Тетевен 
 Мощност (KW) по БД: 220 
 Кота водохващане (м): 457.08 
 Координати водохващане (decimal): 42.843444,24.186277 
 Мин. водно количество след водохващането (л/сек): 450 
 Наличие на рибен проход: f 
 Тип на рибен проход: 0 

 Прикачени файлове:
file namesize (bytes)last modifiedMIME type
total 0 files


Page last modified on 16.11.2017 02:16